بایگانی

  • adfaf861-0852-49e4-a182-00e2bb5f4809_bthumb
    مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان مطرح کرد؛

    لزوم ورود دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی به عرصه طرح‌های مطالعاتی