بایگانی

  • IMG_8273
    در آئین افتتاح پژوهش سرای خیام

    تاخیر 19 ساله در افتتاح «پژوهش سرای خیام» گردن احمدی نژاد انداخته شد!