بایگانی

  • 14-8-28-1357371
    قسمت ششم؛

    سفرنامه از فریدونشهر تا تفلیس، 110 سال پیش/حمله سواره‌نظام حکومتی به روستا

  • IMG_0884-500x375[1]
    قسمت پنجم؛

    سفرنامه از فریدونشهر تا تفلیس، 110 سال پیش/ غربت بعد از رفتن راهزنان