بایگانی

  • خمینی شهر - بیمارستان
    همزمان با میلاد حضرت معصومه و دهه کرامت صورت گرفت؛

    عیادت کاروان سفیران کریمه از بیماران در خمینی شهر / تصاویر