بایگانی

 • IMG_5144

  ایجاد شرکت های دانش بنیان، راهی برای کاهش اتکا به درآمد دانشگاه از شهریه

 • IMG_0067
  در گفتگو با مجری برنامه زنده رود:

  می توان با پتانسیل گردشگری فریدن، معضل بیکاری را حل کرد

 • شهرداری
  معاون فرهنگی سازمان فرهنگی شهر اصفهان در گفت و گو با هنرما مطرح کرد،

  چهره های برتر کتابدار و کتابخوان به جامعه معرفی می شوند