بایگانی

  • چادر-مشکی
    تعویض چادرهای نو با کهنه با کمترین قیمت!

    چادر مشکی در دست مافیای داخلی/ فیلم

  • 02
    مصرف کالاهای خارجی و شعار اقتصاد مقاومتی !

    تشـویق/ فیلم