بایگانی

  • 2018-07-23_16-01-07
    قدردان خدمات زحمتکشان جاده ای باشیم؛

    کامیون داران همراهان همیشگی انقلاب اسلامی/ فیلم

  • 885042_749

    دلیل اعتراض راننده‌های کامیون چه بود؟/فیلم