بایگانی

  • SAM_8236
    مسوول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه چادگان:

    فتنه ۸۸، شیرنی حضور ۸۵درصدی مردم در انتخابات را به کام ملت تلخ کرد