بایگانی

 • yalda 2
  در مرکز فرهنگی هنری شاهین شهر برگزار شد؛

  مراسم جشن قصه های شب چله

 • soogvareh 2
  در مرکز فرهنگی هنری شاهین شهر ؛

  زمزمه کودکانه گلواژه های دین

 • kanoon1
  در مرکز فرهنگی هنری شاهین شهر برگزار شد؛

  سومین همایش مادربزرگ ها و نوه ها با عنوان «غزل مهربانی»