بایگانی

  • IMG_5945_001
    معاون حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:

    توسعه «فعالیت های قرآنی» اولویت نخست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است

  • صوره_20150627_103028

    کتابت قرآن کریم توسط یادگار دفاع مقدس در لنجان