بایگانی

 • nf00316513-1

  سند دیگری از حضور روحانی در جریان مک‌فارلین

 • من روحانی هستم
  آزادی بیان چیز خوبی است؛ ولی فقط برای ما!

  نگاهی انتقادی به جنجال رسانه ای «من روحانی هستم»

 • hashemi

  بخش از کتاب خاطرات جناب آقای هاشمی در دهه ی 60