بایگانی

  • hawking
    ادعاهای فلسفی از زبان فیزیک؛

    نقد کتاب «طرح بزرگ» اثر پرفروش استفن هاوکینگ