بایگانی

  • دفاع مقدس

    تجهیزکتابخانه‌های آلمان به کتاب‌های دفاع مقدس

  • قاسمعلی فراست
    با عناوین «یکشنبه آخر»،‌ «نیاز»‌ و «راز نگین سرخ» انجام می‌شود

    رونمایی از ترجمه ۳ کتاب دفاع مقدس به زبان انگلیسی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت