بایگانی

  • photo_2017-08-19_16-02-33
    با حضور جمعی از مردم روستا:

    کتاب تاریخ و فرهنگ مردم طامه رونمایی شد