بایگانی

  • کتاب و کودک
    در پانزدهمین نشست از سلسه نشست های تخصصی کودک و کتاب مطرح شد:

    لحن خواندن کتاب و قصه گویی در یادگیری کودکان تاثیر دارد

  • کردی
    یک روانشناس:

    در ايران هر كس كه بيشتر كار كند، ارزشش پايين‌تر است