بایگانی

  • shobiri_ll92720_174884
    آیت الله العظمی شبیری زنجانی تشریح کردند

    کرامات اهل بیت؛ از بازشدن قفل دربها تا مهار شدن سیل با تربت حسین(ع)

  • amini2
    رئیس جمعیت هلال احمر شاهین شهر عنوان کرد؛

    اجرای مانور منطقه ای کشوری BHCU تیم های درمان اضطراری