بایگانی

  • IMG_3637-244x172
    اینجا؛ دولت آباد، همصدا با فریاد مردم،

    از شرایط خطرناک معتاد کراکی تا بی توجهی مسئولان +تصاویر