بایگانی

  • karshahi
    سرپرست میراث فرهنگی آران و بیدگل:

    دژ کرشاهی مالک خصوصی دارد/ این بنا به خاطر کمبود بودجه در حال تخریب است

  • 1420901148946_33
    دژ کرشاهی ابوزیدآباد؛

    زنگ خطر نابودی زیباترین بنای خشتی ایران/ عکس