بایگانی

  • IMG_1291
    کنکاشی در معارف دینی:

    بررسی بخل و کرم در منابع اسلامی/ ویژگی های بخیل و کریم

  • DSC01708

    کرم برگخوار آفت مزارع چغندر در منطقه جرقویه علیا