بایگانی

  • IMG_5343[1]
    برای رفع مشکل کشاورزان شهرستان، با حضور نماینده آب منطقه‌ای؛

    کارگروه آب، خاک و کشاورزی فریدونشهر تشکیل جلسه داد