بایگانی

  • ایران و هند
    رییس جمهور در دیدار وزیر خارجه هند بیان نمود:

    ایران اولویت هند برای سرمایه‌گذاری‬