بایگانی

 • IMAGE634784766326906724
  گزارشی از فرآیند ذبح و تأمین گوشت کاشان؛

  کشتارگاهی برای نیاز 50 سال شهرستان

 • 139510251945241589695844
  رئیس شبکه دامپزشکی کاشان:

  تب کریمه کنگو در کاشان مشاهده نشده است

 • مرغ-منجمد
  فرماندار ویژه کاشان:

  نظارت بر اجرای دقیق طرح بسته‌بندی قطعات مرغ ضروری است