بایگانی

  • 453453453
    مسئول اداره تولیدات گیاهی و دامی جهاد کشاورزی نطنز:

    ۷۵۰ هکتار از مزارع بادرود زیر کشت گندم و جو می رود

  • taki-jahad-keshavarzi-shahreza-300-244x172
    مدیر جهاد کشاورزی شهرضا:

    مهیار قطب با اهميت كشت غلات در استان و شهرضا محسوب مي‌شود