بایگانی

  • sonbak (1)
    برداشت هندوانه از کویر تفتیده کم باران:

    چاله سنبک شگفتی بزرگ کویر