بایگانی

 • جواد محمدی فشارکی مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف استان اصفهان
  مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان خبر داد

  توقیف دو میلیارد ریال کالای قاچاق در مرکز اصفهان

 • کشف قاچاق
  در اصفهان انجام شد:

  کشف محموله قاچاق 3میلیارد ریالی

 • ghachagh sukht
  مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان خبرداد:

  کشف قاچاق ۵۰۰ هزار لیتر سوخت در اصفهان

 • 0665

  کشف ۶۶۰ میلیون ریال کالای قاچاق در شهرضا