بایگانی

  • 81017255-5457801
    با تلاش نیروهای یگان تکاور جرقویه علیا؛

    کشف 120 کیلو گرم تریاک در جاده رامشه به ابرکوه