بایگانی

  • 80761698-4634516
    فردا در اماکن برگزاری نماز عید سعید فطر صورت می‌گیرد:

    استقرار 800 پایگاه جمع‌آوری زکات فطره در استان اصفهان