بایگانی

  • IMG_4274-1-210x140
    رئیس مرکز تخصصی حوزه علمیه اصفهان:

    قرآن با حروف مقطعه دل ها را برانگیخته می کند

  • tn-39

    روند تغییرات در صدا و سیما به اصفهان رسید