بایگانی

  • promo1789_xl_fa
    با کارت های خودت مبارزه کن؛

    مجموعه ای از بهترین بازی های کارتی + دانلود

  • کلش
    صحبت های شنیدنی استاد علی اکبر رائفی پور درباره:

    نقد بازی شیطانی کلش آو کلنز !/ فیلم