بایگانی

  • download (2)
    حاجی دلیگانی در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور:

    کاهش۷درصدی هزینه های جاری؛ نقطه قوت لایحه بودجه