بایگانی

  • mohammad-ali-najafi
    در پیام سرپرست وزارت علوم به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید آمده است؛

    توسعه علمی كلید توسعه همه جانبه و پایدار/ نقش دانشگاه به عنوان کانون تفکر و عقل نقاد