بایگانی

  • IMG_6201
    در جلسه ستاد اقامه نماز شهرستان مطرح شد؛

    روستاهای فاقد مسجد از دغدغه های مقام معظم رهبری است