بایگانی

  • 81185589-5733337
    مدیر حوزه های علمیه خواهران اصفهان:

    حوزه های علمیه از کمبود فضای آموزشی رنج می برند