بایگانی

  • اختیارات هیأت مذاکره کننده ایرانی فقط هسته‌ای است
    سردار جزایری، در پاسخ به ادعای واشنگتن مبنی بر مذاکره درباره داعش؛

    اختیارات هیأت مذاکره کننده ایرانی، فقط هسته‌ای است

  • امیرعبداللهیان
    امیر عبداللهیان:

    هیچ درخواستی از سوی عراق برای دریافت تجهیزات نظامی به ایران نرسیده است