بایگانی

  • 502af58b-4e93-4e6b-8a1d-e822694aaa50_16x9_600x338
    بازپرس فرانسوی:

    کمک خلبان باعث سقوط «ژرمن وینگ» شد