بایگانی

  • hamiyabi930429
    رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) اردستان خبر داد؛

    اجرای طرح حامی یابی کمیته امداد در اردستان

  • jahiziyearoos930424
    مسئول ستاد اکرام ایتام کمیته امداد امام خمینی (ره) اردستان خبر داد؛

    اهدای 8 فقره جهیزیه به نوعروسان نیازمند شهرستان اردستان