بایگانی

  • photo_2016-09-29_13-45-24
    در مراسم افتتاح کمیته امداد بخش جلگه مطرح شد

    جمع آوری بیش از سه میلیارد ریال زکات در بخش جلگه