بایگانی

  • نامواره_کمیته_مشترک_ضد_خرابکاری
    در حاشيه سريال انقلاب زيبا :

    از كميته مشرك ساواک و شكنجه‌گران آن چه مي‌دانيد؟