بایگانی

  • قطعی برق

    مصرف روزانه برق در استان اصفهان به 45 هزار مگاوات رسید