بایگانی

  • ببببببببببببببببببب
    مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان:

    عدم سرمایه گذاری دولت برای درمان جانبازانی که آماج توپ های دشمن قرار گرفتند