بایگانی

 • وایبر
  مردم ایران! به اسرائیل کمک نکنید!

  وایبرباز ها حتما ببینید!

 • پیروزی اسد، گنبد آهنین اسرائیل را در جولان فعال کرد
  منابع نظامی در سرزمین های اشغالی ؛

  پیروزی اسد، گنبد آهنین اسرائیل را در جولان فعال کرد

 • Untitled

  تصاویری از شلیک تانک به دوربین

 • 1

  تصاویری جالب ازکالبد شکافی گلوله ها