بایگانی

  • جشنواره فیلم فجر
    حاشیه نگاری صاحب نیوز از اختتامیه‌ی پنجمین جشنواره‌ی فیلم فجر اصفهان

    «چ» را جشنواره‌ی فجر اصفهان«فیلم برتر» ندانست ؟!