بایگانی

  • photo_2017-07-31_21-47-20
    مدیرعامل آبفای کاشان خبر داد؛

    کاشان سومین شهر برخوردار کشور از آب شرب بهداشتی

  • photo_2017-07-31_21-47-20
    در ساختمان قدیم تلنبه‌خانه انجام شد؛

    مُهر «گنجینه آب» کاشان باز شد