بایگانی

  • گاو
    صاحب نیوز گزارش می دهد؛

    تولید، فروش و خرید هیچکدام حال خوبی ندارند/ مرهمی که امروز باید برای بازار گوشت پیچید