بایگانی

  • خارجی - داعش
    مسئول ضدتروریسم اتحادیه اروپا:

    هزاران اروپایی تروریست در سوریه می جنگنند