بایگانی

 • 8888
  گفتگو با حافظه برتر ایران؛

  رکورد حافظه برتر را در گینس به ثبت می رسانم

 • محمد علی مجیری
  گفتگو با رکورددار اهدای خون در ایران؛

  این همه خون داده ام اما در «گینس» ثبت نشده است!

 • 0e923ccf-930e-417c-80e5-b362fae61edd

  طنز یعنی گریه کردن قاه قاه، طنز یعنی خنده کردن آه آه!

 • 9e9e5405ffba7c3f8f4861c1b70f70aabc41b11a

  مردی که به رکوردشکنی اعتیاد دارد / عکس

 • tall 1

  پسر 5 ساله با قد 170سانتی متری / عکس