بایگانی

 • 3
  زخم هایی که اصفهان متحمل شد!

  بافت میانی شهر: تبارشناسی کاربردی تاریخ

 • Mr-Robot-365x219
  دختر ایرانی در سریال منتخب گلدن گلوب!

  مستر روبات؛ نماد یک آنارشیِ عقیم

 • پویانمایی
  چه باید کرد؟

  انیماتورِ ایرانی در کشاکش تجربه پسا‌مدرنیته

 • متین جلوانی
  تأویل امر نمایش در تئاتر و سینما؛

  ماجرای تئاتر، الگوبرداری از تجربه موسیقی در ایران

 • متین جلوانی

  این همانی؛ یادداشتی بر تئاتر «خواب بودم وقتی باران بارید»

 • آقای اشمیت کیه
  این‌جا آخر رودخونه‌ست!

  یادداشتی بر تئاتر «آقای اشمیت کیه!»

 • d08f8c8b8c7518f7d32602eda81da560

  زاینده‌رود؛ تصمیم‌گیری با چه کسی است؟

 • جفری براون

  چالش با آیت الله خامنه ای؛ جفری براون در گفتگو با کریم سجادپور

 • شورشیان سوریه
  از سریِ برنامه‌ی قانون‌گزاری دموکراسی و حاکمیت

  در مورد مسلح کردن شورشیان سوریه

 • برج جهان نما

  برج جهان‌نمای اصفهان؛ سودای قدرت و ثروت

 • اتوبوس تندرو

  خطوط اتوبوس تندرو در اصفهان؛ نقشه‌ای برای ستاره شدن